Tiskoviny | Noviny, časopisy

Jedná se o periodikum, které je používáno společností pro informovanost zákazníků či vlastních zaměstnanců. Časopisynoviny je možno tisknout v mnoha variantách velikostí ( A5, A4...atd. )

Papír - v převážné většině se používají lesklé nebo matné křídové natírané papíry. Používají se gramáže 90g. - 350g.

Vazba - při většině novin i časopisů je používána vazba V1 - 2 x šešité sponkou.

Ukázka tisku:

Se společností Smart step jsme pro rok 2008 uzavřeli spolupráci o vydávání golfových novin,,Šepoty greenů" pro účastníky jednotlivých tour.

I. vydání                                        II. vydání                                     III.vydání