Data k tisku

Příjem tiskových dat provádíme:

 • elektronicky:
  • FTP server
  • e-mailem
 • osobně:
  • CD/DVD
  • flash disky

Správné podklady:

Nejvhodnějším tiskovým podkladem jsou PDF dokumenty, které by měly splňovat podmínky standardu. Dodání tiskových podkladů v jiném formátu (např. prosté rastrové obrazy - jpg, bmp, ..., soubory grafických aplikací - Corel a jiné "otevřené" formáty) může být komplikované a náklady spojené s nezbytnou úpravou těchto dat a převedením do tiskového PDF souboru budou zákazníkovi vyúčtovány.


Stručný výčet vlastností správného dokumentu PDF:

 • Verze PDF 1.3
 • všechna písma včetně podmnožin vložena (příp. převedena do křivek)
 • všechna data v dokumentu připravena pro jedny tiskové podmínky (FOGRA, IFRA, ECI, ...) dle výstupního záměru (potřebné ICC profily jsou volně ke stažení na http://www.eci.org/, http://www.fogra.de/, ...)
 • kompozitní CMYK, Grayscale, přímé barvy
 • žádné objekty nesmí být v RGB nebo LAB prostoru a nesmí obsahovat vlastní vložené ICC profily, vypnout správu barev
 • dokument nesmí být zabezpečen
 • veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu (OPI funkce jsou zakázány)
 • správně definované pageboxy-rámečky stránky (Media Box, Trim Box, ...). Definujte správně čistý formát stránky ve zlomové aplikaci - určuje se jím finální velikost tiskoviny po ořezu. Oblast ořezu, tedy čistý formát stránky, je po výstupu ze zlomové aplikace a po převedení do PDF dokumentu identifikován jako Trim box
 • spadávku 3mm
 • tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky
 • PDF nesmí obsahovat objekty s průhledností! Živé průhlednosti se nesmí dostat do tiskových PDF dokumentů, rip osvitové jednotky je nedokáže zpracovat. Průhlednost musí být převedena do bitmapového ekvivalentu, což lze nastavit při tisku do PDF dokumntu. Musí být provedeno tzv. sloučení průhledností (flattening) podle určených parametrů. V programu InDesign se nalézá v menu Úpravy/Přednastavení sloučení průhledností/Vysoké rozlišení. Tento styl používá nejvyšší rozlišení bitmap sloučených objektů, aby byla zachována kvalita stínů, přechodů a jimi dotčeného textu. Stylu sloučení „Vysoké rozlišení“ je nutno zadat i při tisku do postscriptového souboru
 • dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaScript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.
 • stránky v PDF musí být seřazeny tak, jak mají jít za sebou
 • rozlišení bitmap s polotónovýmy rastry zvolte podle hustoty tiskového rastru. Obecně lze doporučit pro polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení větší nebo rovno 300 dpi, které by nemělo přesahovat 350 dpi a klesnout pod 240 dpi. Pérovky (všechny čárové grafiky) by měly mít rozlišení 1200 dpi a nemělo by klesnout pod 960 dpi. Pro určení správného rozlišení polotónového obrázku můžeme použít tzv. skenovací rovnici: dpi = lpi × faktor kvality. Faktor kvality je koeficient, který je daný podle frekvence tiskového rastru při osvitu. Pro rastr do 150 lpi se používá faktor 2, pro rastr nad 150 lpi faktor větší než 1,5

Při práci s "obrázky" je nejsnažší dodržovat následující doporučení:

 • 150-175 lpi – 300 dpi
 • 200 lpi – 350 dpi

Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je třeba při tisku počítat s horší výslednou kvalitou. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Důležité je šechna grafická data (fotografie, scany atd.) ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK.