Tiskoviny | Reklamní katalogy

Reklamní katalogy jsou používány společnostmi pro přehledy výrobků či nabízených služeb. Zde je veliká možnost výběru rozměrů. U těchto tiskovin je možnost barevných variací různá,  je zde možnost jednobarevného tisku až po barevný ( CMYK )

Vazba  - katalogy je možno sešívat skobkou V1, lepit ve hřbetu V2, kompletovat kovovou vazbou - kroužky.

Papír - používá se většinou rozdílný papír vnitřních listů a obálky.

 

  

Ukázka kovové vazby: